Hoe gaat een manueel therapeut te werk?

Een manueel therapeutische behandeling wordt steeds voorafgegaan door een uitgebreid vraaggesprek en functieonderzoek.

Tijdens het functieonderzoek zal de manueel therapeut gebruik maken van provocatietesten en functietesten. Hierdoor zal hij zich een beeld vormen over de locatie, ernst en oorzaak van de klachten. Belangrijk  is dat het lichaam als geheel wordt aanzien, daarbij wordt dus ook gekeken of er andere factoren hebben meegespeeld in het veroorzaken van de klachten (bv. afwijkende houding, psychologische factoren,…).

Het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden op deze manier tot een manueel therapeutische diagnose. Dit vormt de basis voor een deskundig verantwoorde behandeling.

Wat brengt u de eerste behandeling mee?

%d bloggers liken dit: